26

W związku z przypadającą w tym roku 100.rocznicą Bitwy Warszawskiej tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w garnizonie Grójec swój program i oprawę miały o wiele bogatszą niż zwykle.

Głównymi organizatorami tych uroczystości – zgodnie już z wieloletnią garnizonową tradycją – byli Komendant i żołnierze Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana Kowalewskiego, którzy wespół z Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec, Dyrektorem Grójeckiego Ośrodka Kultury oraz Prezesem Klubu Strzeleckiego „CEL” zaoferowali niezwykle bogaty (zwłaszcza jak na dobę pandemii) program obchodów święta. Całości wszystkich rocznicowy

Tegoroczne uroczystości Święta Wojska Polskiego, obchodzone jako święto żołnierskie oficjalnie od 28 lat na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, poprzedzono odwiedzeniem przez delegację żołnierzy licznych mogił i miejsc pamięci w Garnizonie Grójec, w których spoczywają prochy uczestników wojny 1920 roku – bohaterskich Synów tej ziemi. Znicze pamięci zapalono także na grobach byłych dowódców jednostki oraz na mogiłach żołnierzy i pracowników pracowników resortu obrony narodowej, którzy wspólnie – przez 63 lata istnienia grójeckiej jednostki – swoją wierną

W tym roku grójeccy radioelektronicy obchody swojego żołnierskiego święta, kilkunastoletnim już zwyczajem, zainaugurowali uroczystym apelem w podwojach jednostki, pod pomnikiem Patrona Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO, który w 1920 roku – jako as wywiadu i wybitny kryptolog – położył nieocenione zasługi w wygraną nad bolszewikami. Ku Jego pamięci, a także w podziękowaniu za tę historyczną wiktorię sprzed 100 lat, delegacje żołnierzy i pracowników wojska złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Podczas tej zbiórki uhonorowano także zasłużonych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej – w podziękowaniu za codzienny trud i służbę, w oparciu o Decyzje Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza BŁASZCZAKA, Komendant Centrum Pan płk Andrzej KOZERA, nadał kilku wyróżniającym się żołnierzom medal „Za zasługi dla Obronności Kraju”, a kilku kolejnym wręczył decyzje o awansach służbowych i mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe.

Kulminacja tegorocznych uroczystości nastąpiła jednak w wigilię święta żołnierzy, 14 sierpnia, kiedy to wieczorem, z udziałem niezliczonej rzeszy mieszkańców miasta i powiatu, w sercu miasta – pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – w asyście pocztów sztandarowych rozpoczęto capstrzykiem uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Swoją obecnością uroczystości – oprócz mieszkańców – zaszczycił Poseł na Sejm Pan Marek SUSKI oraz włodarze Grójca i władz samorządowych powiatu, reprezentanci wszystkich służb mundurowych i duchowieństwa, a także przedstawiciele wielu instytucji miasta i regionu.

Nad przebiegiem uroczystości wojskowych, zorganizowanych zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czuwał Dowódca uroczystości mjr Józef PARADOWSKI, który tę część wojskową rozpoczął złożeniem Dowódcy Garnizonu Grójec Panu płk. Andrzejowi KOZERZE meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej nastąpiła dalsza część uroczystości, w której m.in. głos zabrali Dowódca Garnizonu (i Komendant CRiWWRE w jednej osobie) Pan płk Andrzej KOZERA i zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pan Jarosław RUPIEWICZ. W tej części spotkania odczytano również list okolicznościowy do żołnierzy Wojska Polskiego i społeczeństwa od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza BŁASZCZAKA.

Głównym wydarzeniem piątkowych obchodów było odsłonięcie i poświęcenie obelisku ku czci mieszkańców Ziemi Grójeckiej, poległych za Ojczyznę w 1920 roku, oraz upamiętniającego Patrona CRiWWRE ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO. Pamięć bohaterów sprzed 100 lat upamiętniała tablica z inskrypcją:

„W 100.ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ, W PODZIĘKOWANIU ZA OBRONIONĄ NIEPODLEGŁOŚĆ, WSZYSTKIM WALCZĄCYM BOHATEROM ZIEMI GRÓJECKIEJ ORAZ WYBITNEMU KRYPTOLOGOWI JANOWI KOWALEWSKIEMU, Z WDZIĘCZNOŚCIĄ MIESZKAŃCY I ŻOŁNIERZE GARNIZONU GRÓJEC”

 

Pamięć o tych wybitnych Synach Ziemi Grójeckiej, którzy walczyli w obronie polskiej niepodległości w 1920 roku, przywołana została także w Apelu Pamięci, po którym – dla uczczenia Ich imienia – została oddana salwa honorowa.

Uroczystości wojskowe w tej części capstrzyku zakończyło złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów i zapalenie znicza pamięci pod obeliskiem oraz pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym – po krótkim koncercie orkiestry wojskowej z Radomia z repertuarem pieśni wojskowych – zaprezentowano niezapomniany pokaz laserowy, dedykowany grójeckim bohaterom wojny polskobolszewickiej.Uroczystości wojskowe w tej części capstrzyku zakończyło złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów i zapalenie znicza pamięci pod obeliskiem oraz pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym – po krótkim koncercie orkiestry wojskowej z Radomia z repertuarem pieśni wojskowych – zaprezentowano niezapomniany pokaz laserowy, dedykowany grójeckim bohaterom wojny polsko-bolszewickiej.

Uroczystej i podniosłej ceremonii wojskowej tego święta, w części organizowanej przez żołnierzy Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO, towarzyszyły również wystawa tematyczna oraz śpiewanie pieśni patriotycznych w towarzystwie zespołu instrumentalno-wokalnego „Elektroniczni”, a także seans filmu pt. „1920 Bitwa Warszawska”, przygotowany w kinie plenerowym we współpracy z Grójeckim Ośrodkiem Kultury.

Trzydniowe obchody Święta Wojska Polskiego i 100-lecia Bitwy Warszawskiej uzupełniła sobotnia Msza Święta, celebrowana w grójeckim kościele pw. Miłosierdzia Bożego w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

Całości programu obchodów dopełnił Piknik Rodzinny i Zawody Strzeleckie pod Patronatem Posła na Sejm Pana Marka SUSKIEGO oraz Burmistrza Miasta i Gminy Grójec Pana Dariusza GWIAZDY, które okraszone zostały statyczną wystawą sprzętu wojskowego, cieszącą się wielką popularnością wśród wszystkich uczestników, którzy tak aktywnie świętowali tegoroczny 15 Sierpnia razem z grójeckim żołnierzami.

Z upoważnienia Komendanta CRiWWRE Grójec Ryszard Piotr OLIK