chordopoprawy kopia

Chór Miasta Grójec powstał w 2015 roku z inicjatywy artystów związanych z Grójeckim Ośrodkiem Kultury. Zadaniem tego zespołu jest integrowanie społeczności lokalnej, dlatego ma on charakter wielopokoleniowy – śpiewają w nim dzieci, młodzież gimnazjalna i licealna, studenci oraz seniorzy.

Dyrygentem zespołu jest Łukasz Wojakowski, zaś opiekę wokalną nad chórzystami sprawuje prof. Jan Zakrzewski. Chór ma na swoim koncie liczne koncerty, o charakterze okolicznościowym, realizowane na terenie województwa mazowieckiego.