GRÓJECKI UNIWERSYTET OTWARTY

w Grójeckim Ośrodku Kultury

 

Grójecki Uniwersytet Otwarty funkcjonuje już 11 lat. Jest to oferta edukacyjna dla wszystkich, którzy mają nieco wolnego czasu i chcą poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, a nawet ... przyjaciół.

Nasze spotkania wykładowo - warsztatowe odbywają się zawsze w poniedziałki w godz. 11:00 - 12:30.

Oferujemy Słuchaczom bardzo różne tematy wykładów z filozofii, historii, nauk przyrodniczych, geografii, etnografii, psychologii i sztuki. W formie warsztatów realizowane są zajęcia z plastyki, śpiewu oraz psychologii.

Słuchacze otrzymują szczegółowy program zajęć przed rozpoczęciem każdego semestru i na tej podstawie podejmują decyzję o udziale w spotkaniach.

Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne - czesne wynosi 70 zł za semestr ( płatne w kasie GOK). Opłacenie czesnego daje prawo do uczestniczenia w spotkaniach wykładowo - warsztatowych oraz kupna biletów zniżkowych lub wstęp bezpłatny na imprezy organizowane w GOK (w tym kino).

Słuchaczem Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego może zostać każdy - bez względu na wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania. W GUO nie obowiązują żadne egzaminy.

Zapraszamy zatem:

DOŁĄCZ DO NASZEGO GRONA JUŻ DZIŚ.